| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Landencoordinator Suriname Betty Burgos

Page history last edited by Manon van Herwijnen 8 years, 5 months ago

Betty Burgos is een gepensioneerde leerkracht. Als gymleerkracht heb ik 30+ jaren gewerkt op de bovenbouw van de middelbare school. Zeven jaren daarvan ook nog in de directie van de school gezeten.

 

Aan iEARN (International Education Resource And Network) Suriname geef ik sedert 2001 mijn krachten. Mijn functie is voornamelijk aan vakprojecten werken. En wat betreft ‘Global Education’ verleen ik al 10 jaren mijn medewerking als ‘online course facilitator’ voor iEARN leerkrachten van iEARN landen.

 

Bij het GTP, Global Teenager Project, fungeer ik al vele jaren als landencoördinator. Het fijne van Leercirkels coördineren is dat ik merk en hoor dat deelnemers;  leerlingen zowel leerkrachten er heel veel van leren. De mogelijkheid om creatief te presteren wordt zeker uitgebuit door hen.

 

Mijn hobby’s zijn tuinieren en koek bakken. Het decoreren van koeken doe ik niet meer zo vaak. Nu schenk ik wat meer aandacht aan het fotograferen.

 

Ik sta rechts. De andere coordinatoren zijn toch bekend of niet?....... hahahaha!!!!!!!!

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.